December 4, 2022

Uncategorized

नगरपालिकको 100 दिने वाचा पुरा नभएको विवादमा गोरामोमो स्पोकर्पसन वाई लामाको प्रतिक्रया सुन्नुहोसबनसल कम्पनी बिरुद्ध क्ष्रमिकहरुको आवाज
लाचुङ-युमथाङ सड़क मार्ग बन्द भएपछि पर्यटकीय स्थलहरूमा धेरै पर्यटक फसे उत्तर सिक्किमको चर्चित पर्यटकीय स्थल लाचुङ-युमथाङ सड़क...
चिया श्रमिकहरुको हितमा अनित थापाले दिए बनसल कम्पनीलाई चेतावनी । Byadmin चिया श्रमिकहरुको हितमा अनित थापाले दिए...